Företaget
pragmatiX är ett IT-konsultföretag där en pragmatisk syn på miljö, teknik och utveckling ligger till grunden för att skapa så stor kundnytta som möjligt. I första hand jobbar pragmatiX med Systemutveckling i olika former. Samtidigt brinner vi även för agila metoder och förbättringsprocesser där de flesta projekt har mycket att hämta.
Kontakta
pragmatiX för att få hjälp med allt från korta punktinsatser till längre resursuppdrag.
Erbjudandet
Den som vänder sig till pragmatiX kan vara säker på att få ett stort :
  • engagemang att skapa både intern och extern kvalité i ett system så att systemet både kan leva länge till ett lågt pris samt ge den kundnytta som är meningen.
  • engagemang att hela tiden vilja förbättra oss själva samt den omgivning vi arbetar i.
  • engagemang att våga ompröva det som inte fungerar. Vi är vad vi heter.
Projekt på gång
pragmatiX Logo
Björn Tikkanen
VD / Konsult
pragmatiX AB
Norra Dylta 604
718 96 Dyltabruk
Mobil :070 - 34 69 712
Web :www.pragmatix.se
E-post :info@pragmatix.se
Org nr. :556835-6736