Företaget
pragmatiX är ett IT-konsultföretag där en pragmatisk syn på miljö, teknik och utveckling ligger till grunden för att skapa så stor kundnytta som möjligt. I första hand jobbar pragmatiX med Systemutveckling i olika former. Samtidigt ligger fokus även på agila metoder och förbättringsprocesser där de flesta företag har mycket att hämta. Det ska vara lätt att göra rätt.
pragmatiX Logo
Björn Tikkanen
VD / Konsult
pragmatiX AB
Norra Dylta 604
718 96 Dyltabruk
Mobil :070 - 34 69 712
Web :www.pragmatix.se
E-post :info@pragmatix.se
Org nr. :556835-6736