"Det ska vara lätt att göra rätt"

pragmatiX är ett IT-konsultföretag där en pragmatisk syn på miljö, teknik och utveckling ligger till grunden för att skapa så stor kundnytta som möjligt. I första hand jobbar vi med systemutveckling i olika former. Samtidigt ligger fokus även på agila metoder och förbättringsprocesser där de flesta företag har mycket att hämta. Det är där man lägger grunderna till att göra resten bra. Det ska vara lätt att göra rätt.

Erbjudanden

Konsult

Erfaren utvecklare, Scrum master och agil coach på del- eller heltid.

Utbildning

Utbildning på plats för att hjälpa organisationer, team eller Scrum masters med agilt tankesätt.

Snabbkollen

Ta möjligheten att boka in mig på halvdagars workshop där vi går igenom det som er organisation har för funderingar kring agilitet.

Mentorskap / coachstöttning

Ni kanske har någon hos er som antingen är ny inom det agila eller som vill ha hjälp att komma vidare? Jag ställer upp som mentorsstöd för några personer i taget tills vidare. Gratis!

Om

pragmatiX är ett IT-konsultföretag där en pragmatisk syn på miljö, teknik och utveckling ligger till grunden för att skapa så stor kundnytta som möjligt. I första hand jobbar vi med systemutveckling i olika former. Samtidigt ligger fokus även på agila metoder och förbättringsprocesser där de flesta företag har mycket att hämta. Det är där man lägger grunderna till att göra resten bra. Det ska vara lätt att göra rätt.
Björn Tikkanen

Björn Tikkanen

Ägare, utvecklare, agil coach

"Utvecklaren som aldrig släppt kodandet men som nu mest och helst jobbar med agilitet i team och organisationer."

Jag är en agil coach med bred kunskap inom systemutveckling vilket gör att jag ser både kundens och de utförande personernas behov och jobbar utifrån detta. Jag har jobbat bland annat med team internt på Telia, Volvo, externt mot Trafikverket (Förarprov) och nu senaste åren både internt och externt på Transportstyrelsen i Örebro.
Under 2017 gick jag kursen “Coaching Agile Teams” som Lyssa Adkins höll för ICAgile i samarbete med Crisp, något som gav extra verktyg att jobba med. Dessutom är jag en av initiativtagarna och drivande personerna bakom nätverket Agila Örebro som genom lunchmöten och en konferens jobbar för att lyfta agila frågor i och runt Örebro.

Jag lägger stort fokus på att skapa affärsvärde åt mina kunder, men lika viktigt är att skapa ett bra arbetsklimat för alla de som gör det möjligt. Om något står i vägen för att göra detta effektivt så tar jag mer än gärna tag i problemet, vare sig det gäller kvalitet i teknik eller i processer.

En annan sak som jag tycker är viktig är att få hela teamet att förstå och våga ifrågasätta det som kunden vill göra. Att sedan ta detta vidare och använda agil testdriven utveckling med fokus på kvalitet är ingen utopi, det är något jag lever för. Det är inte någon speciell process eller metod som är det viktiga, utan att hela tiden kunna anpassa sitt arbetssätt till det arbete man ska utföra som är viktigt för mig. I de flesta team jag varit med i har jag bidragit med min breda syn på systemutveckling och utvecklingskedjan. Istället för att bara inrikta mig på tekniska detaljer har jag ofta tagit ett helhetsansvar för t ex runtomkringliggande processer eller testautomatisering. Båda dessa områden är saker som jag hela tiden utvecklar mig inom och vill fortsätta att arbeta med. Allt för att förbättra för individ och organisation på samtliga nivåer.

På fritiden har jag släppt ett antal appar för både Iphone och Android. Framför allt har jag inriktat mig på gränslandet mellan mina två intressen, hundsport och programmering.

Kontakt

  •   070 - 34 69 712
  •  Örebro
Kontakta mig gärna angående frågor eller förslag